Vítáme Vás v programu AT-Koleje     

 Žádost o ubytování na VŠ kolejích na akademický rok 2019/2020     Termín podání přihlášky je
1.4.-8.6.2019

Bližší informace naleznete zde.

Aplikace slouží nejen pro příjem přihlášek, ale také k aktualizaci údajů (např. změna čísla bankovního účtu)

 Přihlašovací jméno (E-mail):  
Heslo (lze změnit později):  
 

Vaše přihlašovací jméno je elektronická adresa (E-mail který si pravidelně čtete).
Pokud se chcete zaregistrovat, vyplňte svoji elektronickou adresu a zvolte si heslo.
Pokud již na koleji bydlíte, doporučujeme použít stejné přihlašovací údaje.
Veškeré informace Vám budou zasílány výhradně na Vámi uvedenou adresu (E-mail).Uchazeči o přijetí k navazujícímu magisterskému studiu si mohou podat žádost o ubytování. Na základě této žádosti budou uchazeči předběžně zařazeni do pořadníku bez ohledu na výsledek přijímací zkoušky.

Podmínky pro podávání žádostí o ubytování
Přijímáme žádosti studentů všech vysokých škol od 1. 4. 2019 do 8. 6. 2019. Předpokládané datum sestavení pořadníku je 21.6.2019. Oficiální pořadník žádostí o ubytování sestavujeme podle předem stanovených kritérií (ZTP/TP, osiřelost, doba přepravy z místa trvalého bydliště, datum odeslání žádosti atd.). Do tohoto pořadníku zahrnujeme pouze žádosti studentů JAMU v Brně, které byly k tomuto dni podány. Je-li počet žádostí studentů JAMU 191 a méně, pak jsou všechny tyto žádosti automaticky schváleny. V opačném případě je automaticky schváleno pouze prvních 185 žádostí z pořadníku, zbylé jsou zamítnuty. Žadatelé, jejichž žádosti byly v tomto kole zamítnuty, se mohou proti tomuto rozhodnutí odvolat k rektorovi JAMU. Zamítnuté žádosti nadále zůstávají v  pořadníku, pokud žadatel nerozhodne jinak. V odvolacím řízení, nastane-li, je rektorem JAMU rozděleno 6 míst, zamítnuté žádosti nadále zůstávají v pořadníku. Teprve v této chvíli jsou na konec pořadníku doplněny žádosti studentů ostatních vysokých škol, a příjem přihlášek je obnoven.

Provozní koleje : Tnovotna(zavináč)jamu(tečka)cz