Přihláška na kolej
Žádost o ubytování na VŠ kolejích na akademický rok 2022/2023
Termín podání přihlášky je 1.5.-30.6.2022

Z důvodu rekonstrukce plánované od začátku roku 2023, bude v roce 2023 omezen počet lůžek a komfort na ostatních pokojích.

Přihlášku lze upravit na adrese https://prihlasky.jamu.cz/astorka/2022/prihlaska

Před prvním přihlášením si nejprve zaregistrujte e-mail (níže), který si pravidelňe čtete.
Veškeré informace Vám budou zasílány výhradně na Vámi uvedenou adresu (e-mail).
Pokud Vám email nepřišel, zkontrolujte si složku SPAM (nevyžádaná pošta),
na gmailu i složku Všechna pošta (nikoliv jen Všechny doručené).

Uchazeči o přijetí ke studiu si mohou podat žádost o ubytování.
Na základě této žádosti budou uchazeči předběžně zařazeni do pořadníku bez ohledu na výsledek přijímací zkoušky.


Registrace
Údaje označené hvězdičkou ( * ) jsou povinné
*
*
*
Heslo (PIN) slouží pouze pro úpravy přihlášky a není šifrováno, proto nepoužívejte žádné ze svých běžných hesel. 
 

Informace o zpracování osobních údajů
za účelem Ubytování studentů na kolejích zveřejňuje JAMU jako správce osobních údajů na stránce http://oou.cloud/showForm/421, kde je možné získat podrobnější informace o zpracování osobních údajů včetně doby uchovávání, právního základu pro zpracování a poučení o právech subjektů údajů.

 
Your email address :

Podmínky pro podávání žádostí o ubytování
Přijímáme žádosti studentů všech vysokých škol od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022. Předpokládané datum sestavení pořadníku je 7.7.2022. Oficiální pořadník žádostí o ubytování sestavujeme podle předem stanovených kritérií (ZTP/TP, osiřelost, doba přepravy z místa trvalého bydliště, datum odeslání žádosti atd.). Do tohoto pořadníku zahrnujeme pouze žádosti studentů JAMU, které byly k tomuto dni podány. Je-li počet žádostí studentů JAMU 191 a méně, pak jsou všechny tyto žádosti automaticky schváleny. V opačném případě je automaticky schváleno pouze prvních 185 žádostí z pořadníku, zbylé jsou zamítnuty. Žadatelé, jejichž žádosti byly v tomto kole zamítnuty, se mohou proti tomuto rozhodnutí odvolat k rektorovi JAMU. Zamítnuté žádosti nadále zůstávají v pořadníku, pokud žadatel nerozhodne jinak. V odvolacím řízení, nastane-li, je rektorem JAMU rozděleno 6 míst, zamítnuté žádosti nadále zůstávají v pořadníku. Teprve v této chvíli jsou na konec pořadníku doplněny žádosti studentů ostatních vysokých škol, a příjem přihlášek je obnoven.